LABORATOARE DE CERCETARE

  1. Genetică şi ameliorare soiuri

  2. Înmulţire şi ameliorare portaltoi

  3. Virologie pomicolă

  4. Tehnologii pomicole

  5. Protecţia plantelor

                   

  P R O I E C T E   D E   C E R C E T A R E

Proiecte internaționale

Proiecte naționale

Cooperări bilaterale

FIȘĂ DE EVIDENȚĂ A REZULTATELOR ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE