LABORATORUL DE VIROLOGIE POMICOLĂ

 

Obiective:

  1. Perfecționarea și eficientizarea sistemului de producere și mentinere a materialului săditor pomicol din categoriile biologice superioare (PREBAZĂ, BAZĂ și CERTIFICAT).

  1. Dezvoltarea cercetărilor privind variabilitatea genetică a patogenilor virali, etiologia și epidemiologia bolilor virotice cu importanță economică la speciile pomicole.

  1. Identificarea de soluții pentru limitarea impactului bolilor virotice cu importanță economică.

  1. Evaluarea potențialului utilizării progreselor biotehnologiei (ingineriei genetice) ca strategie complementară pentru limitarea impactului unor viroze cu importanță economică (ex. Plum pox), în contextul siguranţei mediului.

  1. Implementarea tehnicilor de detectare şi diferențiere a virusurilor în conformitate cu standardele internaționale.

Cercetători care activează:

  • Dr. ing. Zagrai Ioan – Director al SCDP Bistrița din 2019, Cercetător științific gr. I (CV) (1995-prezent)
  • Dr. ing. Zagrai Luminița Antonela – Cercetător științific gr. I (CV) - (1995-prezent)

 

Cercetători care au activat:

  • Dr. ing. Minoiu Nicolae - Cercetător științific gr. I (1965-2003)
  • Dr. ing. Maxim Aurel - Cercetător științific gr. II (1991-2004)

 

Diseminare