Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița

Bistrița, Drumul Dumitrei Nou, nr. 3, Cod 420127
Județul Bistrița-Năsăud
Tel. +40 263-217.895
Fax. +40 363-100.424
Director: Dr. ing. Zagrai Ioan (CV)
Secretar științific: Dr. ing. Jakab- Ilyefalvi Zsolt (CV)
Contabil șef: Ec. Rogojina Gela (CV),