LABORATORUL DE GENETICĂ ȘI AMELIORARE

Activitatea laboratorului este directionată pe ameliorarea speciilor pomicole semintoase - măr, și a celor sâmburoase - cireș și prun.

Obiective

  1. Crearea de noi soiuri de măr, cireș și prun cu rezistență genetică la boli și dăunatori, productivitate ridicată, fructe de calitate superioară, vigoare redusă și epoci diferite de maturare;

  2. Colectarea, conservarea și studierea fondului de germoplasmă în vederea utilizării ca material inițial în ameliorare a genotipurilor valoroase;

  3. Stabilirea sortimentelor pomicole pe zone de maximă favorabilitate prin studiul comportării în bazine pomicole diferite a soiurilor și selecțiilor de pomi fructiferi.

 

Cercetătorii care activează:

  • Drd. ing. Guzu Georgeta - Cercetător Științific (CV) (2017-prezent)
  • Dr. ing. Zagrai Ioan - Cercetător Științific gr. I (CV) - (1995-prezent)

Cercetătorii care au activat:

  • Ing. Ivan Ioan (1954-1995)
  • Ing. Balaci Ana Raveca (1985-2007)
  • Dr. ing. Minoiu Nicolae (1965-2003)
  • Ing. Feștilă Angela (2006-2016)

Diseminare