Cercetători care activează:

  • Drd. ing. Chiorean Anca Maria -  Asistent Cercetător Ștințiific (CV) (2019-prezent)

 

Cercetători care au activat:

  • Dr. ing. Platon Ioan –  Cercetător științific gr. I (CV) - (1985-2020)
  • Dr. ing. Dumitrache Ion (1953-1988)

 

Diseminare