Cercetători care activează:

  • Drd. ing. Roșu-Mareș Smaranda - Cercetător Științific (CV) (2004-2010; 2019-prezent)
  • Drd. ing. Moldovan Claudiu - Asistent Cercetător Științific (CV) (2019-prezent)

 

 

Cercetători care au activat:

  • Dr. ing. Minoiu Nicolae - Cercetător științific gr. I (1965-2003)
  • Dr. ing. Maxim Aurel - Cercetător științific gr. II (1991-2004)

 

 

Diseminare