3. Identificarea de soluții pentru limitarea impactului bolilor virotice cu importanță economică.

Este cunoscut faptul că utlizarea soiurilor și portaltoilor rezistenți la virusuri reprezintă cea mai eficientă strategie de combatere a acestora. De asemenea, alte metode (care includ obligatoriu utilizarea de material săditor liber de virusuri) trebuie evaluate în condițiile în care existența genotipurilor rezistente este deficitară. Un astfel de exemplu îl reprezintă soiurile convenționale de prun care sunt în mare parte grav afectate de infecțiile cu virusul Plum pox. Cercetările din ultimii ani efectuate la SCDP Bistrița au arătat că:

  • Tratamentele cu ulei mineral reduc răspândirea prin afide a virusului Plum pox, însă nu pot stopa infecţiile. Utilizarea uleiului mineral poate reprezenta o metodă convenabilă și pentru mediu, uleiurile de ultimă generație fiind biodegradabile și cu toxicitate redusă pentru om si animale. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aab.12022/abstract )

  • Mirobolanul BN 4Kr – un mutant de Prunus cerasifera rezistent la virusul Plum pox poate fi utilizat cu succes pentru reducerea infecțiilor cu PPV în pepiniere și limitarea răspândirii ulterioare a PPV. De asemenea, utilizarea portaltoiului Garnem poate limita incidenţa acestui virus. În același timp, trebuie evitată utilizarea portaltoilor Mariana GF 8.1, Nemaguard, Myrobolan 29C și Adesoto în zonele endemice de Plum pox.

  • Selectia Local de Drăgăşani, cu reacție de hipersensibilitate la infecțiile cu PPV, reprezintă o potențială sursă pentru ameliorarea convențională a rezistenței la PPV a prunului care necesită însă cercetări pe termen lung. ( http://www.actahort.org/books/1063/1063_18.htm ).

  • Sistemul Suport Decizional pentru managementul durabil al bolii Sharka în blocurile cu plante mamă (http://sharcodss.inhort.pl/DSS_MP_ro.htm ), pepiniere (http://sharcodss.inhort.pl/DSS_Nursery_ro.htm ) și livezi ( http://sharcodss.inhort.pl/DSS_Orchards_ro.htm ) de Prunus, elaborate în cadrul proiectului European SharCo-FP 7, la care SCDP Bistrița a fost partener, oferă soluții pentru limitarea răspândirii virusului Plum pox.