1. Crearea de portaltoi pomicoli cu înaltă valoare biologică cu caracteristici agroproductive şi rezistenţă la boli şi dăunători, rezistenţă la factorii nefavorabili edafici şi climatici

1.1 SPECIA MĂR

1.2 SPECIA PĂR

1.3 SPECIA PRUN