Mirobolan BN 4 Kr

Sinonime : nu are

Origine: Selecţie din populaţia locală de mirobolan BN iradiată cu Co60 la nivelul de 4000 rad.

Autorii: Nicolae Minoiu, Doina Vladianu (2001)

Răspândire: În Romania

Vigoarea proprie: mijlocie

Aspectul semincerului: Vigoare mijlocie, rodeşte pe ramuri de rod mijlocii; lăstarul este de culoare roşie-violacee pe partea superioară şi verde măsliniu pe partea inferioară, neted, fără spini, cu internodii mijlocii.

Perioada înfloritului: Infloreşte târziu faţă de alte tipuri de mirobolan, este parţial autofertil

Rezistenţa la factorii de mediu: Este rezistent la ger. Mirobolanul BN 4 Kr nu se infectează pe cale naturală cu virusul plum pox (PPV). Puieţii de Mirobolan BN 4Kr obţinuţi din sâmburii rezultaţi din polenizare liberă moştenesc caracterul de rezistenţă în proporţie de 70 %. Este slab atacat de micoze şi de viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri).

Producţia de fructe pe semincer : Producţia de fructe 40 kg/pom. Necesar de fructe pentru a obţine 1 kg sâmburi: 8.6 kg, Greutatea medie a fructelor: 6.5 g

Fructele sunt de culoare roşietic-mov. Grupa de maturitate: sfârsit de august început de septembrie.

Aspectul şi mărimea seminţelor/sâmburilor (buc/ kg)

Sâmburi la 1 kg: 1.538 buc . Greutatea absolută a 1.000 sâmburi 650 g

Necesarul de zile de postmaturare: Germinaţia sâmburilor: 75 %

Înmulţire: generativ prin sâmburi şi vegetativ prin butaşi în uscat sau in verde.

Puieţii rezultaţi din 1 kg sâmburi : 1.050 buc. Proporţia de înrădăcinare la butăşirea in uscat este 35-40 %, iar butăşirea in verde de 70-75%. Prinderea la plantare a butaşilor în câmpul I al şcolii de pomi este de 97%.

Sistemul radicular al puieţilor

Sistem radicular pivotant, se dezvoltă foarte bine, asigurând o ancorare foarte bună.

Compatibilitatea cu soiuri în pepinieră şi livadă:

Compatibilitatea la altoire cu soiurile de prun testate este bună, înscriindu-se în clasa A de compatibilitate-pentru soiul Stanley (la care nu s-au întâlnit pomi dezbinaţi de la punctul de altoire) şi clasa B de compatibilitate – pentru soiul Tuleu gras, Centenar, Silvia.

Influenţa asupra vigorii şi productivităţii soiurilor în livadă: Imprimă vigoare identică ca şi mirobolanul obişnuit . Nu drajonează în livadă.

Calităţile portaltoiului: Mirobolanul BN 4 Kr este autofertil, produce regulat şi abundent, este rezistent la ger, prezintă rezistenţă la virusul Plum pox.

Recomandări: Portaltoiul este recomandat în toate pepinierele pomicole din ţară şi în programele de ameliorare genetică a prunului precum şi pentru plantaţii mamă producătoare de seminţe şi butaşi pentru pepinierele pomicole.