3. Stabilirea sortimentelor pomicole pe zone de maximă favorabilitate prin studiul comportării în bazine pomicole diferite a soiurilor și selecțiilor de pomi fructiferi

În vederea realizării acestui obiectiv la SCDP Bistrița, au fost înființate culturi comparative cuprinzând soiuri străine și autohtone pentru speciile de interes din zonă.

În perioada 2013-2014, SCDP Bistrița a participat alături de alte instituții de specialitate, sub coordonarea ICDP Pitești-Mărăcineni, la proiectul intitulat “Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie și soiuri pe bazine pomicole, în funcție de condițiile pedoclimatice și socioeconomice”, care s-a finalizat cu elaborarea unui ghid ce urmeaza să fie pus la dispoziția celor interesați.