SCURT ISTORIC AL STAŢIUNII

Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa a fost înfiinţată la data de 1 ianuarie 1950, în baza HCM nr. 1307 din 31 decembrie 1949, sub conducerea d-lui dr. doc. Modoran Ioan si sub îndrumarea profesorului Teodor Bordeianu. Scopul înfiintării la acea vreme era de contribui la redresarea pomiculturii din nordul Transilvaniei distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial şi pentru a valorifica condiţiile pedoclimatice favorabile pentru cultura unor specii pomicole din această parte a ţării.

Din anul 2003, staţiunea a primit o nouă denumire, respectiv Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa, nume cu care funcţionează şi în prezent.

Cadrul natural al staţiunii se situeaza în zona de contact a podişului Transilvaniei cu dealurile înalte ale depresiunii Bistriţa, zonă cu tradiţie pomicolă transilvană.