3. Studiul combinaţiilor soi/portaltoi, baza histologică şi celulară a înmulţirii speciilor pomicole, studiul tehnicilor şi metodelor de înmulţire pentru producerea materialului săditor pomicol la SCDP Bistriţa

Studiul combinaţiilor soi-portaltoi, studiul compatibilităţii la altoire în pepinieră, studiul histologic şi celular al înmulţirii speciilor pomicole, îmbunătăţirea tehnologiilor de cultură în pepinieră, studiul aplicativ al tehnicilor şi metodelor de înmulţire pentru producerea materialului săditor la principalele specii pomicole.