2. Studiul influenţei factorilor agrometeorologici şi edafici asupra dezvoltării combinaţiilor soi/portaltoi şi a capacităţii de producţie în diferite sisteme de cultură la speciile pomicole

Pentru realizarea acestui obiectiv în cadrul proiectului ADER 123/2011 s-a implementat elaborarea unor metodologii de determinare şi monitorizare a impactului negativ al factorilor de mediu climatici, pedologici și biotici existenţi în prezent şi estimarea lor în concordanţă cu tendinţele schimbărilor climatice, crearea unei baze de date cu datele meteorologice.