Cercetători care activează:

  • Dr. ing. Platon Ioan – Director al SCDP Bistrița, Cercetător științific gr. I (CV)

 

Cercetători care au activat:

  • Dr. ing. Dumitrache Ion (1953-1988)

 

Diseminare