06.08.2019

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița organizează concurs în data de 27.08.2019 pentru 1 post de jurist cu 1/2 normă

Condiții minime de ocupare a postului: studii superioare de specialitate, vechime min. 5 ani experiență

Dosarul se depune la sediul unității: Bistrița, str. Drumul Dumitri nou, nr.3 până la data de 20.08.2019

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0263217895 sau 074610964

 

06.08.2019

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița organizează concurs în data de 11.09.2019 pentru 1 post tehnician în cadrul laboratorului de tehnologii pomicole.

Condiții minime de ocupare a postului: studii medii de specialitate

Dosarul se depune la sediul unității: Bistrița, str. Drumul Dumitri nou, nr.3 până la data de 04.09.2019

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0263217895 sau 074610964

 

 

01.08.2019

 Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița scoate la concurs un post de INGINER sau TEHNICIAN HORTICOL pentru pepiniera Bața.

Detalii:/media/documente/BENAR SCDP Bistrița.jpg

 

31.05.2019 

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița scoate la concurs un post de economist la Compartimentul Financiar - Contabilitate.

Detalii:/media/documente/Bibliografie.pdf

 

30.05.2019

Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița scoate la concurs un post de inginer horticultor sau tehnician pentru pepiniera Bața. Se asigură salar corespunzător și condiții de cazare în fermă pentru o familie de specialiști.

Detalii: /media/documente/Anexă.jpg

 

 

01.03.2019

  Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița oferă spre vânzare material săditor pomicol din categoria biologică CAC.

Detalii: /media/documente/Material săditor pomicol.pdf

 

                                                                                               Informații la telefon 0755/635572 Ing. Forrai Attila

 

 

 

08.02.2019

  • Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița vinde fructe proaspete, mere, din soiurile: Florina, Idared, Starkrimson, Jonathan și Golden Delicious.

Informații la telefon 0740/882974 Teh. Chivu Aurica

 

  • Pepiniera stațiunii comercializează în această primăvară, pomi altoiți din:

a). Soiurile de măr: Aura, Auriu de Bistrița, Bistrițean, Florina,Generos,  Idared și Jonathan.

b). Soiuri de prun: Iulia, Zamfira, Agent și Renclod Althan.

Informații la telefon 0755/635572 Ing. Forrai Attila


 

22.10.2018

 

Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa,

Achiziţionează motostivuitor!

/media/documente/CERERE OFERTA.pdf

 

/media/documente/CAIET DE SARCINI.pdf

 

 

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ BISTRIŢA, cu sediul în Bistriţa, str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3,  jud. Bistriţa - Năsăud, scoate la concurs 1(un) post Asistent cercetare științifică- specializarea Protectia plantelor, cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă, constituită din durata derulării proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662, Contract 12PCCDI/2018, cu titlul ”Creșterea capacității instituționale de cercetare - dezvoltare - inovare în domeniul pomiculturii ecologice(01 Ianuarie 2019 – 31 Octombrie 2020) și încă 24 de luni după finalizarea proiectului.

Detalii: /media/documente/acs.jpg

 

06/09/2018

PROMOŢIE

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa oferă spre vânzare mere de consum şi mere pentru fabricat distilate (ţuică).  Informaţii la nr. de  telefon:                 0740 882 974  şi  0722 896 901

 

 

 

 

15 feb. 2017

/media/documente/Pomi CII 2016 - Stoc Bata 10.02.pdf

 

13 ian. 2017

/media/documente/anunt 13 ian 2017.jpg

 

 

12 oct. 2015

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița oferă spre vânzare pomi altoiți câmpul II:

- Specia măr din soiurile: Florina, Idared, Generos, Aura, Jonathan, Golden delicious, Auriu de Bistrița, Salva, Starkprim, Bistrițean, Dany, Doina, Alex.

-Specia păr din soiurile: Abatele Fetel, Williams, Cure, Conference.